WTS Patent
  HOME   KANCELARIA   ZESPÓŁ   AKTUALNOŚCI   PUBLIKACJE   KONTAKT   PL EN  
 
  Logowanie dla Klientów:  
     
 

KANCELARIA

   
  Jesteśmy profesjonalnymi reprezentantami przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, polskimi sądami, OHIM, EPO oraz WIPO. Naszym klientom udzielamy pomocy w sprawach związanych z uzyskiwaniem, utrzymywaniem i zarządzaniem prawami wyłącznymi w dziedzinie własności przemysłowej, w szczególności w zakresie patentów, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Zakres naszej pomocy dotyczy m.in.: badań, przygotowania zgłoszeń, uzyskiwania praw wyłącznych, rejestracji nowych odmian roślin, reprezentowania właścicieli IP przed Urzędem Patentowym RP, EPO, OHIM i WIPO w postępowaniach administracyjnych i spornych. Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących naruszeń praw wyłącznych.
   
  WTS Rzecznicy Patentowi
Witek, Śnieżko i Partnerzy
 
 

PROFIL

 
     
  Kancelaria specjalizuje się w prawnej ochronie własności przemysłowej z dziedziny biotechnologii, chemii, farmacji i medycyny oraz sprawach dotyczących znaków towarowych i wzorów przemysłowych.  
     
 
     
 
     
 

ZESPÓŁ

 
     
  Spółka partnerska WTS jest kancelarią rzeczników patentowych świadczącą pomoc prawną we wszelkich sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej. Spółka powstała w 2002 roku, z inicjatywy trzech rzeczników patentowych, którzy postanowili wykorzystać doświadczenie zdobyte w trakcie kilkuletniej pracy w innych kancelariach rzeczników patentowych. Rzecznicy patentowi reprezentujący kancelarię są uprawnieni do występowania we wszelkich sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej, zarówno przed polskimi sądami i organami administracyjnymi, jak również urzędami odpowiedzialnymi za ochronę własności intelektualnej na terenie Unii Europejskiej, tj. Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) oraz Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM). Spółka działa w Warszawie i we Wrocławiu. W roku 2004 uruchomione zostało biuro kontaktowe w Monachium.  
     
 
  Nasza kancelaria została wyróżniona w światowym zestawieniu prawników zajmujących się prawem patentowym    WTS Rzecznicy Patentowi na dorocznej konferencji INTA w Dallas   
  Miło nam poinformować, że nasza kancelaria została rekomendowana w rankingu wiodących firm zajmujących się prawem patentowym w Polsce opracowywanym przez renomowane czasopismo branżowe Intellectual Asset Management w oparciu ...

więcej »»

W dniach 4-8 maja 2013 w Dallas w USA odbywa się 135-te coroczne spotkanie INTA, które jest międzynarodowym stowarzyszeniem profesjonalistów zajmujących się znakami towarowymi. Agnieszka Śnieżko będzie uczestniczyła w tej konferencji jako reprezentan...

więcej »»

 
 
  WTS Rzecznicy Patentowi wystawcą na Bio International Convention 2013    Patent europejski ze skutkiem jednolitym    
  W dniach 22-25 kwietnia 2013 w Chicago odbędzie się BIO International Convention 2013. BIO International Convention jest światowym kongresem przemysłu biotechnologicznego, organizowanym co roku w USA. Także w tym roku będziemy uczestniczyć w tym wy...

więcej »»

Pakiet rozporządzeń wspólnotowych dotyczących patentu europejskiego ze skutkiem jednolitym przygotowany przez Komisję Europejską został zaakceptowany dnia 11 grudnia 2012 roku przez Parlament Europejski. W rezultacie patenty udzielane przez E...

więcej »»

 
 
  Spory patentowe w farmacji    WTS Rzecznicy Patentowi wystawcą na Bio International Convention 2012    
  Kancelaria WTS Rzecznicy Patentowi - Witek, Śnieżko i Partnerzy specjalizuje się w uslugach prawnych dotyczących identyfikowania i minimalizowania ryzyka patentowego związanego z wprowadzaniem na rynek produktów leczniczych. Nasz zespół przeprow...

więcej »»

W dniach 18-21 czerwca 2012 w Bostonie odbyło się BIO International Convention 2012. BIO International Convention jest światowym kongresem przemysłu biotechnologicznego, organizowanym co roku w USA. Także w tym roku uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu ...

więcej »»

 
 
  Konferencja     WTS uczestnikiem konferencji ILSI-Biomed 2011 w Tel-Aviv   
  W dniach 23 i 24 maja w Warszawie odbędzie się konferencja organizowana przez MediPharma Institute Sp. z o.o. poświęcona ochronie własności intelektualnej w farmacji. Partnerzy naszej kancelarii zostali zaproszeni do udziału w tej konferencji i popro...

więcej »»

W dniach 23-25 maja 2011 w Tel Aviv odbywają się coroczne targi biotechnologiczne ILSI Biomed 2011. Rafał Witek będzie uczestniczył w tej konferencji jako reprezentant kancelarii WTS Rzecznicy Patentowi. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do spot...

więcej »»

 
 
  WTS organizatorem konferencji dotyczącej ochrony wynalazków biotechnologicznych    Referencje   
  Kancelaria WTS Rzecznicy patentowi  była organizatorem konferencji  “Rozpatrywanie wynalazków biotechnologicznych przez Europejski Urząd Patentowy – wybrane zagadnienia. Wynalazki biotechnologiczne w polskim przemyśle.&rd...

więcej »»

Działając w interesie renomowanej spółki giełdowej działającej od lat na rynku odczynników chemicznych, zainteresowanej uzyskaniem nowego innowacyjnego produktu, zidentyfikowaliśmy partnera naukowego, a prowadząc badania patentowe dla w...

więcej »»

 
 
  Ochrona przed zarzutem naruszania obcych praw wyłącznych    Znaki towarowe   
  Często w wyniku przeprowadzonych badań patentowych ujawnione zostaje poważne ryzyko konfliktu z prawami wyłącznymi należącymi do osób trzecich. Wnikliwa analiza porównawcza technologii będącej przedmiotem realizowanych prac rozwojowych ...

więcej »»

Kancelaria WTS Rzecznicy Patentowi pomaga swoim klientom we wszelkich sprawach proceduralnych i prawnych dotyczących zgłoszeń, postępowania, sprzeciwów, unieważnień i odwołań dotyczących polskich, europejskich i międzynarodowych znaków ...

więcej »»

 
 
 
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
 
Biuro we Wrocławiu:
ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław, tel.: (+4871) 346 74 30, fax: (+4871) 346 74 32, e-mail: wroclaw@wtspatent.pl

Biuro w Warszawie:
Al. Szucha 2/4 lok. 39, 00-317 Warszawa, tel.: (+4822) 506 92 90 (91), fax: (+4822) 82 69 807, e-mail: warszawa@wtspatent.pl
adres korespondencyjny w Warszawie:
patenty: tel.: (+4822) 82 95 584, fax: (+4822) 82 69 807, ul. Tamka 34/25, 00-355 Warszawa
znaki towarowe: tel.: (+48) 605 854 994, fax: (+4822) 823 94 20, skr. poczt. 18, 02-796 Warszawa 138

Biuro w Monachium:
Candidplatz 13 (5. OG), 81543 München, Germany, tel.: (+4989) 624 23 978, fax: (+4989) 624 23 979, e-mail: munich@wtspatent.pl